سوالات متداول

دستیار معامله‌گر اطلس (ATA) چیست ؟
دستیار معامله گری اطلس (ATA) چه استراتژی هایی دارد؟
دستیار معامله گری اطلس (ATA) در چه بازار هایی امکان بررسی موقعیت های معاملاتی را دارد؟
آیا دستیار معامله گری اطلس (ATA) امکان شخصی سازی استراتژی هارا دارد؟
آیا آموزش های استفاده از دستیار معامله گری اطلس (ATA) موجود است؟
آیا میتوان از دستیار معامله گری اطلس (ATA) در موبایل نیز استفاده کرد ؟
آیا برای استفاده از دستیار معامله گری اطلس (ATA) باید هزینه‌ای پرداخت کرد؟
آیا دستیار معامله گری اطلس (ATA) دارای پشتیبانی است؟
چگونه می‌توان دستیار معامله گری اطلس (ATA) را خریداری کرد؟
آیا حساب های کاربری دستیار معامله گری اطلس (ATA) دارای محدودیت تعداد دستگاه های آنلاین است ؟
آیا برای استفاده از دستیار معامله گری اطلس (ATA) نیاز به پیش نیاز خاصی وجود دارد؟
آیا دستیار معامله گری اطلس (ATA) سیگنال مستقیم ورود و خروج میدهد؟