کار با سامانهٔ دستیار معامله‌گری اطلس (ATA)
1. 3-1-1:تعریف «استراتژی» در سامانه اطلس
02:20
2. 3-1-2:دسته‌بندی استراتژی‌های موجود در سامانه
04:57
3. 3-2-1:ایچیموکو (Ichimoku)
12:11
4. 3-2-2:میانگین‌های متحرک ساده، وزنی و نمایی (SMA/WMA/EMA)
06:15
5. 3-2-3:تقاطع میانگین‌های متحرک (SMA/WMA/EMA CrossOver)
02:05
6. 3-2-4:بولینگر باند (Bollinger Bands)
03:55
7. 3-3-1:الگوهای کندلستیکی (Candlestick Patterns)
15:50
8. 3-3-2:الگوهای اختصاصی (Special Pattern)
08:31
9. 3-3-3:ناحیه حمایت و مقاومت (Support/Resistance Zone)
04:40
10. 3-3-4:تریدینگ رنج (Trading Range)
02:04
11. 3-3-5:گپ قیمت (Gap)
02:49
12. 3-3-6:خط روند (Trendline)
03:57
13. 3-3-7:کانال (Channel)
04:07
14. 3-3-8:مثلث (Triangle)
05:28
15. 3-3-9:کنج (Wedge)
02:22
16. 3-3-10:تغییرات روند (Trend Changes)
04:48
17. 3-3-11:الگوی کیو ام (QM Pattern)
03:44
18. 3-3-12:آی‌سی‌تی (معامله‌گر حلقهٔ داخلی)ICT (Inner Circle Trader)
04:41
19. 3-4-1:آراس‌آی ۱۴ (RSI 14) +تقاطع خط روند و آراس‌آی (RSI14 Trendline) +تقاطع میانگین متحرک ساده و آراس‌آی ۱۴ (RSI14 Crossover SMA14)
05:09
20. 3-4-2:مکدی (MACD)
02:41
21. 3-4-3:ای‌ دی ایکس (ADX)
04:09
22. 3-4-4:سی‌سی‌آی ۲۰ و ۴۰ (CCI20/40)
02:20
23. 3-4-5:ام‌اف‌آی ۱۴ (MFI14)
02:24
24. 3-4-6:استوکاستیک (Stochastic) +تقاطع استوکاستیک و آراس‌آی (Stoch RSI)
03:04
25. 3-4-7:واگرایی‌ها (Divergences)
03:51
26. 3-5-1:فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
04:24
27. 3-5-2:فیبوناچی انبساطی (Fibunacci Extension)
01:59
28. 3-5-3:الگوهای هارمونیک ای‌بی‌سی‌دی (Harmonic ABCD Patterns)
04:04
29. 3-5-4:الگوهای هارمونیک ایکس‌ای‌بی‌سی‌دی (Harmonic XABCD Patterns)
09:44
30. 3-5-5:الگوی هارمونیک سه حمله (HarmonicThree Drives Patterns)
01:58
31. 3-6:معرفی چندین استراتژی ترکیبی
07:13